Flash News

Friends Tamil Chat

Search This Blog

Sunday, 12 May 2013

திருமணத்தன்று அழகாக ஜொலிக்க - beauty care for your wedding

திருமணத்தன்று அழகாக ஜொலிப்பதற்கான சில டிப்ஸ்

ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் திருமண நாளில் தான் முழுமையான அழகுடன் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். எல்லோருக்கும் மத்தியில் தான் ஒரு தனிப்பட்ட ஈர்க்கும் அழகுடன் விளங்க வேண்டி எடை இழப்பு, சரும பராமரிப்பு முதல் ஆடைகள் வரை எல்லாவற்றிலும் கவனம் செலுத்துவார்கள். திருமணத்திற்கு தேவையான உடல் எடையை பெறுவது பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு ஒரு புதிய பிரச்சினை ஆகும்.

மேலும் பல அம்சங்களும் அழகாக இருப்பதற்கு முக்கியமாக இருக்கின்றன. ஒரு குறைந்த கலோரி உடைய சரிவிகித ஊட்டச்சத்து, பக்க விளைவுகள் மற்றும் ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தாத அழகுப்பொருட்களை பயன்படுத்தி, வழக்கமான உடற்பயிற்சி மற்றும் சிறப்பு சிகிச்சை கவனிப்பும் இன்றியமையாததாகும். அழகு மற்றும் கவர்ச்சிகரமான தோற்றத்தைப் பெற, முக மற்றும் உடலின் சிகிச்சையை வெகு முன்னரே தொடங்க வேண்டும்.

இப்போது திருமண நாள் முன்பாக சருமத்திற்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான சில அழகுக் குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதைப் படித்து பயன்பெறுங்கள்.

உலர்ந்த சருமம் 
உலர்ந்த சருமம் பெரும்பாலும் மணப்பெண்ணால் அனுபவிக்கப்படும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனை ஆகும். தோல் உலர்ந்தும் பொலிவிழந்தும் இருந்தால், இறந்த செல்களை சருமத்தில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும். ஆல்பா ஹைட்ராக்ஸி அமிலங்கள் உள்ள பொருட்கள் தோலை, சுத்தமான, மென்மையான மற்றும் பார்ப்பதற்கு அழகாக வைக்க நன்றாக வேலை செய்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் மாய்ஸ்சுரைசரை சருமத்தில் பயன்படுத்த மறக்க வேண்டாம். வைட்டமின்கள் ஏ மற்றும் ஈ இருக்கின்ற ஒரு மாய்ஸ்சுரைசர் தேர்வு செய்யவும். ஏனெனில் இவை முகப்பருவை கட்டுப்படுத்தும்.

முகப்பரு
முகப்பருவுடன் போராட பல்வேறு சிகிச்சைகள் உள்ளன. முகப்பருவைப் போக்குவதற்கு ஃபேஸ் மாஸ்க், ஃபேஸ் க்ரீம் போன்றவற்றை சரியாக மேற்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக எண்ணெய் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு மாய்ஸ்சரைசரைத் தேர்வுச் செய்து பயன்படுத்தவும். கடுமையான முகப்பரு இருந்தால், சரியான சிகிச்சை பெற தோல் மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும்.

கண்களை சுற்றிலும் கருவளையங்கள் 
கண்களை சுற்றிலும் கருவளையங்கள் ஏற்பட மன அழுத்தம், தூக்க குறைபாடு, ஒவ்வாமை, ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் சூரிய ஒளி பற்றாக்குறை போன்ற பல்வேறு காரணிகள் காரணமாக ஏற்படுகிறது. இப்போது சந்தையில் உள்ள பல்வேறு சிகிச்சைகள் மற்றும் தயாரிப்புகள் பெரும்பாலானவைகள் கண்களை சுற்றிலும் இருக்கும் கருவளைய தோற்றத்தை குறைக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. வைட்டமின் சி, கே மற்றும் ஆல்பா ஹைட்ராக்ஸி ஆசிட் கொண்ட க்ரீம்கள் வழக்கமாக நன்றாக செயல்படுகிறது. க்ரீம் எதிர்பார்த்த படி வேலை செய்யவில்லை என்றால், பதட்டப்பட வேண்டாம். இயற்கைப் பொருட்களை பயன்படுத்தினால், நல்ல பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும்.

வீங்கிய கண்கள் 
கண்களை சுற்றிலும் உண்டாகும் கருப்பு வளையம் போல், வீங்கிய கண்கள் கூட தற்காலிகமான அழுத்தம் காரணமாகவும், திரவத்தை தக்க வைத்தல், ஒவ்வாமை அல்லது தூக்க குறைபாடு போன்றவற்றால் ஏற்படுகிறது. வீங்கிய கண்கள் ஒவ்வாமை காரணமாக ஏற்படும் போது, அதை ஒவ்வாமை சிகிச்சை மூலம் சரி செய்யலாம். ஒவ்வாமை காரணமாக இல்லை என்றால் மாறாக கண்களுக்கான க்ரீம்கள், முகத்திற்கு பூசும் க்ரீம்கள் மற்றும் குளிர் நீரால் நன்றாக முகத்தை கழுவுதல் என எளிதாக செய்ய கூடிய சில சிகிச்சைகளும் உள்ளன. வைட்டமின் சி அல்லது ஆக்ஸிஜனேற்றம் கொண்ட க்ரீம், வீங்கிய கண்களின் பிரச்சினையை தீர்க்க சிறந்த க்ரீம்கள் ஆகும்.


18 Pre Bridal Beauty Tips


If you are dreaming of looking the best on your wedding day then wake up and start up a good pre bridal skin care routine well before two months of your big day. Check out these skin care tips that would help you to enhance your skin beauty and would make you the flawless, beautiful woman on your wedding day.
1. Follow your cleansing, toning and moisturizing the skin routine unfailingly. It would keep the skin clean, acne free, healthy and radiant. Use only those products that suit your skin type.
2. Exfoliate your facial skin and body at regular intervals and moisturize afterwards generously. This would remove the dead cells and dirt from your skin surface and reveal the fresh and smooth skin hidden beneath.
3. Remember to include elbows, knees and heels in your skin care routine. Clean, scrub and moisturize them as well regularly.
4. Clean your hands and feet daily to avoid accumulation of dead cells and dirt. You can do manicure and pedicure at home on weekly basis and once in a while in a parlor.
5. Protect your skin from harmful sun rays and premature aging. Use sunscreen often and liberally on your face, neck, back and arms to avoid sun tan. A bride with faultless complexion instantly wins the heart of her bridegroom.
6. Use homemade facial packs and facial masks to counter various skin issues like acne, aging signs, dullness and dryness in skin. You will find several homemade recipes for dry skin, oil skin, sensitive skin and combination skin types that would help you to attain beautiful complexion before your marriage.
7. Wash your hair regularly with mild shampoo. Also, apply almond or coconut oil to your hair at least twice a week for nourishment. You may also use homemade recipes to get shining hair. For example apply henna mixed with amla and shikakai for added advantage.
8. Take care of your lips and keep them moisturized. Do not bite your lips and always wear your smile.  Use only best quality of lipsticks and lip glosses for your lips.
Find Your Wedding Hairstyle in Four Easy Steps!
9. Enhance the beauty of your nails by massaging some olive oil daily on your nails.
10. Get rid of unwanted hair regularly. There are different ways of hair removal and you may go for any of them as per your requirement.
11. Get your eye brows shaped regularly.
12. Splash water on your eyes several times a day to keep a check on puffy eyes and under eye dark circles.
13. Take enough of sleep and stay away from stress as it shows up on your face instantly.
14. Drink lots of water to keep your skin well hydrated. It is the easiest and most natural skin care tip for your skin.
15. Eat fresh fruits and vegetables to keep your body healthy. Also drink juices to obtain natural glow on your skin.
16. Healthy Lifestyle, yoga exercises and brisk walk help to increase the flexibility and strength of the body. Also they increase the blood circulation of the body giving a healthy glow on your skin.
17. Get rid of extra fats and cellulite before your wedding day and become a more desirable and curvy bride-to-be.
18. Get a whole body beauty care session with reputed beauty parlor just before your wedding day for maximized benefits.
Above all, stay happy and positive because a bride with cheerful disposition attracts attention right away.
The 'Pre-wedding tips for skin care' is the first step towards your dream of becoming a beautiful and elegant bride. There will be many more guidance tips coming up for all the brides-to-be that will make them appear gorgeous on their D-day.
If you start using the homemade recipes as per guidance given in "Natural skincare Guide-Homemade recipes" two month before your wedding day, you will be surprised to see the glow of your skin!!


Bridal skin care tips


Wedding season is here again. And there is one thing that's more important than any other on D-day – looking gorgeous. And how you look finally comes down to your skin because it decides the type of makeup you will wear that day. If you want to look like a princess on your wedding day you need to start preparing well in advance. The longer you have, the better prepared you can be. Before we suggest you visit a dermatologist, here are some handy tips that you can try out at home:
1)  Determine your skin type – Firstly, you need to figure out whether you have oily skin, dry skin or a combination skin type. Your skin regimen and the type of cosmetics you buy will be determined by your skin type.
2) Always wear sunscreen – There's a notion that you only have to wear sunscreen when it's sunny outside. That's a very common misconception. Even if the sun is not visible, the ultra-violet rays can still hurt your skin. 
3) Night vigil – Before you go to sleep follow a good cleanser, toner, moisturizer routine. This helps your skin breathe.
4) Daily and party wear makeup – Buy a set of simple daily and party wear makeup. You shouldn't try any new brands and stick to ones that you've used before. You don't want to try anything new with your wedding day around the corner.
5) Diet: There are various food items that can help your skin glow. Add one helping of fruits (guava, orange, lime or papaya), lots of greens (lettuce, cucumbers, broccoli, tomatoes, spinach) to your diet. Don't forget to drink lots of water. Also avoid oily food and refined sugars.

Thanks