Flash News

Friends Tamil Chat

Search This Blog

Monday, 22 July 2013

உடல் எடையை வேகமாக அதிகரிக்க உதவும் உணவுகள் - Top foods to gain weight

உடல் எடையை வேகமாக அதிகரிக்க உதவும் உணவுகள் - Top foods to gain weight

உடல் எடை என்பது பல பேரின் பொதுவான பிரச்சனை. பொதுவாக உடல் எடையை குறைப்பதை பற்றி தான் பல பேரும் ஆலோசனை பெறுவார்கள். அதனை பற்றிய பல சிகிச்சை முறைகளை தான் அன்றாடம் பத்திரிக்கைகளிலோ அல்லது தொலைக்காட்சியிலோ பார்க்கிறோம். ஆனால் உடல் எடை குறைவாக இருப்பவர்களுக்கு எடையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கும் அல்லவா?
Uṭal eṭai eṉpatu pala pēriṉ potuvāṉa piraccaṉai. Potuvāka uṭal eṭaiyai kuṟaippatai paṟṟi tāṉ pala pērum ālōcaṉai peṟuvārkaḷ. Ataṉai paṟṟiya pala cikiccai muṟaikaḷai tāṉ aṉṟāṭam pattirikkaikaḷilō allatu tolaikkāṭciyilō pārkkiṟōm. Āṉāl uṭal eṭai kuṟaivāka iruppavarkaḷukku eṭaiyai atikarikka vēṇṭum eṉṟa oru piraccaṉaiyum irukkum allavā?


ஆனால் அவர்களின் வீதம் குறைவாக இருப்பதால், பலர் அதை பற்றி அறிந்து கொள்வதில்லை. அதற்காக அவர்கள் பிரச்சனையை நாம் கண்டு கொள்ளாமல் இருக்க முடியுமா? ஜீரோ சைஸ் உடல் கட்டமைப்பை கொள்வதற்கு விரும்பும் இந்த காலத்தில், ஆரோக்கியமான உடல் கட்டமைப்பின் மீது கவனம் செலுத்துவதும் முக்கியமான ஒன்றாகும். இவ்வாறு உடல் எடை குறைவாக இருந்தால், அதனை ஒருசில உணவுகளின் மூலம் சரிசெய்யலாம்.
Āṉāl avarkaḷiṉ vītam kuṟaivāka iruppatāl, palar atai paṟṟi aṟintu koḷvatillai. Ataṟkāka avarkaḷ piraccaṉaiyai nām kaṇṭu koḷḷāmal irukka muṭiyumā? Jīrō cais uṭal kaṭṭamaippai koḷvataṟku virumpum inta kālattil, ārōkkiyamāṉa uṭal kaṭṭamaippiṉ mītu kavaṉam celuttuvatum mukkiyamāṉa oṉṟākum. Ivvāṟu uṭal eṭai kuṟaivāka iruntāl, ataṉai orucila uṇavukaḷiṉ mūlam cariceyyalām.
ஆகவே நண்பன் தமிழ் (FriendTamil.blogspot.com), உடல் எடையை அதிகரிக்க உதவும் 25 வகையான உணவுகளை பட்டியலிட்டுள்ளது. அதைப் படித்து உணவில் சேர்த்து, உடல் எடையை அதிகரித்து, அழகான உடலமைப்பைப் பெறுங்கள்.

Ākavē naṇpaṉ tamiḻ (FriendTamil.Blogspot.Com), uṭal eṭaiyai atikarikka utavum 25 vakaiyāṉa uṇavukaḷai paṭṭiyaliṭṭuḷḷatu. Ataip paṭittu uṇavil cērttu, uṭal eṭaiyai atikarittu, aḻakāṉa uṭalamaippaip peṟuṅkaḷ.சால்மன் மீன்
தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சால்மன் மீன்களை சாப்பிடுவதால், உடலுக்குத் தேவையான புரதச்சத்தானது உள்ளிறங்கி, உடல் எடை அதிகரிக்கச் செய்யும். மேலும் அதிலுள்ள இன்றியமையா எண்ணெய்கள் சோம்பலில் இருந்து காத்து, தேவையான நல்ல கொழுப்பை உள்ளிறங்கச் செய்யும்.
Cālmaṉ mīṉ Tiṉamum oṉṟu allatu iraṇṭu cālmaṉ mīṉkaḷai cāppiṭuvatāl, uṭalukkut tēvaiyāṉa purataccattāṉatu uḷḷiṟaṅki, uṭal eṭai atikarikkac ceyyum. Mēlum atiluḷḷa iṉṟiyamaiyā eṇṇeykaḷ cōmpalil iruntu kāttu, tēvaiyāṉa nalla koḻuppai uḷḷiṟaṅkac ceyyum.சூரை மீன்
சூரை மீன்களில் உள்ள அதிமுக்கியமான கொழுப்பமிலங்கள், உடல் எடையை மட்டும் அதிகரிக்கச் செய்யாமல், உடலை நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கவும் உதவி புரியும். அதிலும் மதிய உணவில், சீரான முறையில் சூரை மீன் சாலட்டை சேர்த்துக் கொண்டால், கொஞ்சம் வேகமாக உடல் எடையானது அதிகரிக்கும்.

Cūrai mīṉ Cūrai mīṉkaḷil uḷḷa atimukkiyamāṉa koḻuppamilaṅkaḷ, uṭal eṭaiyai maṭṭum atikarikkac ceyyāmal, uṭalai nalla ārōkkiyattuṭaṉ irukkavum utavi puriyum. Atilum matiya uṇavil, cīrāṉa muṟaiyil cūrai mīṉ cālaṭṭai cērttuk koṇṭāl, koñcam vēkamāka uṭal eṭaiyāṉatu atikarikkum.இறால்
கடல் உணவு பிரியர்களா? அப்படியானால் தினமும் இரண்டு முறை இறால்களை சாப்பிடலாம். அதிலுள்ள வளமான ஊட்டச்சத்தும், அத்தியாவசிய அமிலங்களும், உடலில் கலோரிகளை தங்க வைத்து, உடல் எடையை வேகமாக அதிகரிக்கச் செய்யும்.

Iṟāl Kaṭal uṇavu piriyarkaḷā? Appaṭiyāṉāl tiṉamum iraṇṭu muṟai iṟālkaḷai cāppiṭalām. Atiluḷḷa vaḷamāṉa ūṭṭaccattum, attiyāvaciya amilaṅkaḷum, uṭalil kalōrikaḷai taṅka vaittu, uṭal eṭaiyai vēkamāka atikarikkac ceyyum.
கோழியின் நெஞ்சுக்கறி
கோழியின் நெஞ்சுக்கறியை க்ரில் செய்து, மயோனைஸ் தடவி மதிய உணவோடு சாப்பிடலாம். இது சுவைமிக்க உணவாக மட்டுமல்லாமல், உடல் எடை கூடவும் உதவி புரியும்.

Kōḻiyiṉ neñcukkaṟi Kōḻiyiṉ neñcukkaṟiyai kril ceytu, mayōṉais taṭavi matiya uṇavōṭu cāppiṭalām. Itu cuvaimikka uṇavāka maṭṭumallāmal, uṭal eṭai kūṭavum utavi puriyum.கொத்திய மாட்டிறைச்சி
சத்துள்ள கொத்திய மாட்டிறைச்சியை சாண்ட்விச் உடன் சேர்த்து உண்டால், உடல் எடை அதிகரிக்கும். ஏனெனில் இதில் உள்ள கொழுப்பு சுலபமாக உள்ளிறங்குவதால், உடல் எடை வேகமாக அதிகரிக்கும்.

Kottiya māṭṭiṟaicci Cattuḷḷa kottiya māṭṭiṟaicciyai cāṇṭvic uṭaṉ cērttu uṇṭāl, uṭal eṭai atikarikkum. Ēṉeṉil itil uḷḷa koḻuppu culapamāka uḷḷiṟaṅkuvatāl, uṭal eṭai vēkamāka atikarikkum.முட்டை
உடல் எடை அதிகரிக்க வேண்டுமானால், வளமான புரதச்சத்து மற்றும் அமினோ அமிலம் கலந்துள்ள முட்டைகளை சாப்பிட வேண்டும். அதிலும் முட்டையில் உள்ள மஞ்சள் கருவில், அதிக அளவில் நல்ல கொழுப்பிணியும், ஆற்றல் மிக்க கலோரிகளும் நிறைந்துள்ளது. ஆகவே தினமும் இரண்டு முட்டைகள் உண்டால், உடல் எடையை வேகமாக அதிகரிக்கலாம்.

Muṭṭai Uṭal eṭai atikarikka vēṇṭumāṉāl, vaḷamāṉa purataccattu maṟṟum amiṉō amilam kalantuḷḷa muṭṭaikaḷai cāppiṭa vēṇṭum. Atilum muṭṭaiyil uḷḷa mañcaḷ karuvil, atika aḷavil nalla koḻuppiṇiyum, āṟṟal mikka kalōrikaḷum niṟaintuḷḷatu. Ākavē tiṉamum iraṇṭu muṭṭaikaḷ uṇṭāl, uṭal eṭaiyai vēkamāka atikarikkalām.சீஸ்/பாலாடைக் கட்டி
நுரைமிக்க பாலில் செய்யப்பட்ட பாலாடைக் கட்டிகளில், சைவ உணவு உண்ணுபவர்களுக்கு கரைகின்ற புரதச்சத்தானது அதிகம் உள்ளது. புரதம் அதிகம் உள்ளதால், உடம்பில் போதுமான கலோரிகளை கொடுக்கும். அதனால் வேகமாக உடல் எடை அதிகரிக்கும்.

Cīs/pālāṭaik kaṭṭi Nuraimikka pālil ceyyappaṭṭa pālāṭaik kaṭṭikaḷil, caiva uṇavu uṇṇupavarkaḷukku karaikiṉṟa purataccattāṉatu atikam uḷḷatu. Puratam atikam uḷḷatāl, uṭampil pōtumāṉa kalōrikaḷai koṭukkum. Ataṉāl vēkamāka uṭal eṭai atikarikkum.
சிவப்பு இறைச்சி
போதுமான அளவில் சிவப்பு இறைச்சியை உண்டால், உடலில் புரதச்சத்து உள்ளிறங்கும். அதனை பல வகையில் சமைத்து சாப்பிடலாம். சாஸ் உடன் சேர்த்து அதனை உணவோடு சாப்பிடலாம். இவ்வாறு சாப்பிடுவதால் வயிறு நிறைவதோடு மட்டுமல்லாமல், உடல் எடையையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.

Civappu iṟaicci Pōtumāṉa aḷavil civappu iṟaicciyai uṇṭāl, uṭalil purataccattu uḷḷiṟaṅkum. Ataṉai pala vakaiyil camaittu cāppiṭalām. Cās uṭaṉ cērttu ataṉai uṇavōṭu cāppiṭalām. Ivvāṟu cāppiṭuvatāl vayiṟu niṟaivatōṭu maṭṭumallāmal, uṭal eṭaiyaiyum atikarikkac ceyyum.
ஓட்ஸ்
ஒரு பௌல் ஓட்ஸ் கஞ்சி சாப்பிடுவது, ஊட்டச்சத்து நிறைந்த காலை உணவாக அமையும். இதில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளதால், உடலுக்குத் தேவையான அதிமுக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களை உடனே இது கொடுத்து விடும். ஆகவே ஓட்ஸ் உடன் சேர்த்து க்ரீம், நட்ஸ் மற்றும் வாழைப்பழங்களை சேர்த்து சுவையை அதிகரித்து கொள்ளுங்கள்.
Ōṭs
Oru paul ōṭs kañci cāppiṭuvatu, ūṭṭaccattu niṟainta kālai uṇavāka amaiyum. Itil nārccattu niṟaintuḷḷatāl, uṭalukkut tēvaiyāṉa atimukkiya ūṭṭaccattukkaḷai uṭaṉē itu koṭuttu viṭum. Ākavē ōṭs uṭaṉ cērttu krīm, naṭs maṟṟum vāḻaippaḻaṅkaḷai cērttu cuvaiyai atikarittu koḷḷuṅkaḷ.கைக்குத்தல் அரிசி
கைக்குத்தல் அரிசியில் போதுமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. எனவே சீரான முறையில் கைக்குத்தல் அரிசியை உண்டால், உடலில் கார்போஹைட்ரேட்டானது சேமித்து வைக்கப்பட்டு, வேகமாக உடல் எடையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

Kaikkuttal arici
Kaikkuttal ariciyil pōtumāṉa aḷavu kārpōhaiṭrēṭ maṟṟum nārccattu niṟaintuḷḷatu. Eṉavē cīrāṉa muṟaiyil kaikkuttal ariciyai uṇṭāl, uṭalil kārpōhaiṭrēṭṭāṉatu cēmittu vaikkappaṭṭu, vēkamāka uṭal eṭaiyai atikarikkac ceyyum.
பாஸ்தா
ஒரு கிண்ணத்தில் சுவைமிக்க பாஸ்தாவை போட்டு சாப்பிட்டால், அது திருப்தியான உணவாக அமையும். அதிலும் இது வயிற்றை மட்டும் நிரப்பாமல், அதிலுள்ள அதிகப்படியான கார்போஹைட்ரேட் உடலில் ஊட்டச்சத்தை ஏற்றி, உடல் எடையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

Pāstā
Oru kiṇṇattil cuvaimikka pāstāvai pōṭṭu cāppiṭṭāl, atu tiruptiyāṉa uṇavāka amaiyum. Atilum itu vayiṟṟai maṭṭum nirappāmal, atiluḷḷa atikappaṭiyāṉa kārpōhaiṭrēṭ uṭalil ūṭṭaccattai ēṟṟi, uṭal eṭaiyai atikarikkac ceyyum.
கோதுமை சப்பாத்தி
கோதுமையால் செய்யப்பட்ட ஒரு துண்டு சப்பாத்தியில் 13 கலோரிகள் அடங்கியுள்ளது. ஆகவே கோதுமை சப்பாத்தியில் பிடித்த ஜாம், வெண்ணெய் அல்லது மயோனைஸ் தடவி சாப்பிட்டால், சுவைமிக்க காலை உணவாக அது அமையும். இதனால் வயிறும் வேகமாக நிறையும். இது உடலால் மெதுவாக உட்கொள்ளப்படுவதால், சுலபமாக உடல் எடை அதிகரிக்கும்.

Kōtumai cappātti
Kōtumaiyāl ceyyappaṭṭa oru tuṇṭu cappāttiyil 13 kalōrikaḷ aṭaṅkiyuḷḷatu. Ākavē kōtumai cappāttiyil piṭitta jām, veṇṇey allatu mayōṉais taṭavi cāppiṭṭāl, cuvaimikka kālai uṇavāka atu amaiyum. Itaṉāl vayiṟum vēkamāka niṟaiyum. Itu uṭalāl metuvāka uṭkoḷḷappaṭuvatāl, culapamāka uṭal eṭai atikarikkum.
பீன்ஸ்
விலங்கில் உள்ள புரதச்சத்துக்கு நிகராக விளங்குகிறது பீன்ஸ். அதனால் அதனை சைவ உணவு உண்ணுபவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். நல்ல சாஸ் உடன் அதை சமைத்தல், அதில் 300 கலோரிகள் அடங்கியிருக்கும். வேண்டுமெனில் அதனுடன் சில பீட்டா ரொட்டிகளையும் சேர்த்துக் கொண்டால், சுவைமிக்க உணவாக அது அமையும். இது உடல் எடையையும் அதிகரிக்கும்.

Pīṉs
Vilaṅkil uḷḷa purataccattukku nikarāka viḷaṅkukiṟatu pīṉs. Ataṉāl ataṉai caiva uṇavu uṇṇupavarkaḷ tērnteṭukkalām. Nalla cās uṭaṉ atai camaittal, atil 300 kalōrikaḷ aṭaṅkiyirukkum. Vēṇṭumeṉil ataṉuṭaṉ cila pīṭṭā roṭṭikaḷaiyum cērttuk koṇṭāl, cuvaimikka uṇavāka atu amaiyum. Itu uṭal eṭaiyaiyum atikarikkum.
உருளைக்கிழங்கு
உருளைக்கிழங்கில், போதுமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கலப்புச்சீனி உள்ளது. இதனை உணவில் அதிகமாக பயன்படுத்தினால், சத்தான கொழுப்பாக உடலில் படியும். அதிலும் அவித்த அல்லது வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கை சாலட், சாண்ட்விச் மற்றும் இதர உணவுகளோடு சேர்த்து உண்ணும் போது, உடல் எடை அதிகரிக்கும்.
Uruḷaikkiḻaṅku
Uruḷaikkiḻaṅkil, pōtumāṉa aḷavu kārpōhaiṭrēṭ maṟṟum kalappuccīṉi uḷḷatu. Itaṉai uṇavil atikamāka payaṉpaṭuttiṉāl, cattāṉa koḻuppāka uṭalil paṭiyum. Atilum avitta allatu vēka vaitta uruḷaikkiḻaṅkai cālaṭ, cāṇṭvic maṟṟum itara uṇavukaḷōṭu cērttu uṇṇum pōtu, uṭal eṭai atikarikkum.
சேனைக்கிழங்கு
அதிக அளவு ஸ்டார்ச் கொண்டுள்ள மற்றொரு உணவாக சேனைக்கிழங்கு உள்ளது. ஒரு முறை அதனை உண்ணும் போது, உடம்பில் 150 கலோரிகள் அதிகரிக்கும். அதனை அடிக்கடி சத்தான உணவோடு சேர்த்து சமைத்து சாப்பிட்டால், உடல் எடை அதிகரிக்கும்.

Cēṉaikkiḻaṅku
Atika aḷavu sṭārc koṇṭuḷḷa maṟṟoru uṇavāka cēṉaikkiḻaṅku uḷḷatu. Oru muṟai ataṉai uṇṇum pōtu, uṭampil 150 kalōrikaḷ atikarikkum. Ataṉai aṭikkaṭi cattāṉa uṇavōṭu cērttu camaittu cāppiṭṭāl, uṭal eṭai atikarikkum.

அவகேடோ (வெண்ணைப் பழம்)
பட்டர் ப்ரூட் என்றழைக்கப்படும் இதில் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பமிலம் அதிகம் நிறைந்துள்ளது. இதனை சூப், சாலட் போன்றவற்றுடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம். இதனால் உடலில் ஊட்டச்சத்தை ஏற்றி, தேவையான கொழுப்பையும் சேர்க்கும். இதனால் ஆரோக்கியமான முறையில் உடல் எடை அதிகரிக்கும்.

Avakēṭō (veṇṇaip paḻam)
Paṭṭar prūṭ eṉṟaḻaikkappaṭum itil mōṉōcāccurēṭṭaṭ koḻuppamilam atikam niṟaintuḷḷatu. Itaṉai cūp, cālaṭ pōṉṟavaṟṟuṭaṉ cērttu cāppiṭalām. Itaṉāl uṭalil ūṭṭaccattai ēṟṟi, tēvaiyāṉa koḻuppaiyum cērkkum. Itaṉāl ārōkkiyamāṉa muṟaiyil uṭal eṭai atikarikkum.
வேர்க்கடலை வெண்ணெய்
அதிக அளவில் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பமிலம் நிறைந்துள்ள இயற்கையான வேர்க்கடலை வெண்ணெய், உடல் நல ஆரோக்கியத்துக்கு பெரிதும் துணை புரிகிறது. அதிலும் அதனை பிரட் அல்லது பிஸ்கட்களில் தடவி உண்டால், உடல் எடையை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

Vērkkaṭalai veṇṇey
Atika aḷavil mōṉōcāccurēṭṭaṭ koḻuppamilam niṟaintuḷḷa iyaṟkaiyāṉa vērkkaṭalai veṇṇey, uṭal nala ārōkkiyattukku peritum tuṇai purikiṟatu. Atilum ataṉai piraṭ allatu piskaṭkaḷil taṭavi uṇṭāl, uṭal eṭaiyai atikarikkac ceyyum.
பாதாம் வெண்ணெய்
ஆரோக்கியமான புரதம் நிறைந்த நட்ஸ் வகையாக விளங்குகிறது பாதாம் வெண்ணெய். மேலும் இதில் அதிமுக்கிய கொழுப்பமிலங்களும் நிறைந்துள்ளது. இதனை சாலட், பிரட் மற்றும் டெசர்ட்டுகளில் சேர்த்த சாப்பிட்டால், சருமம் பளபளப்பாகவும், முடியின் வளர்ச்சியும் அதிகரிக்கும். அதனுடன் சேர்த்து உடல் எடையும் அதிகரிக்கும்.

Pātām veṇṇey
Ārōkkiyamāṉa puratam niṟainta naṭs vakaiyāka viḷaṅkukiṟatu pātām veṇṇey. Mēlum itil atimukkiya koḻuppamilaṅkaḷum niṟaintuḷḷatu. Itaṉai cālaṭ, piraṭ maṟṟum ṭecarṭṭukaḷil cērtta cāppiṭṭāl, carumam paḷapaḷappākavum, muṭiyiṉ vaḷarcciyum atikarikkum. Ataṉuṭaṉ cērttu uṭal eṭaiyum atikarikkum.
ஆலிவ் எண்ணெய்
சாலட்களில் ஆலிவ் எண்ணெயை ஊற்றி சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமான உணவாக விளங்கும். அதில் அதிக அளவு கலோரிகள் மட்டுமல்லாமல், லினோலெயிக் அமிலமும் அதிகமாக உள்ளது. ஆகவே இந்த ஆலிவ் எண்ணெயை உணவில் சேர்ப்பதால், உடல் எடையை அதிகரிப்பதோடு, இதய நோய்கள் வராமலும் காக்கும்.

Āliv eṇṇey
Cālaṭkaḷil āliv eṇṇeyai ūṟṟi cāppiṭuvatu ārōkkiyamāṉa uṇavāka viḷaṅkum. Atil atika aḷavu kalōrikaḷ maṭṭumallāmal, liṉōleyik amilamum atikamāka uḷḷatu. Ākavē inta āliv eṇṇeyai uṇavil cērppatāl, uṭal eṭaiyai atikarippatōṭu, itaya nōykaḷ varāmalum kākkum.
பாதாம் பருப்பு
பாதாம் என்பது நரம்பு வளர்ச்சிக்கு பயன்படும் உணவாகும். இதனை உடல் எடை கூடுவதற்கான ஆரோக்கியமான சில விஷயங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தலாம். தினமும் ஒரு கை பாதாம் பருப்புகளை உண்ணுவதால், உடலின் செயல்பாடு பாதுகாக்கப்பட்டு, நரம்பு திடமாக செயல்படும்.

Pātām paruppu
Pātām eṉpatu narampu vaḷarccikku payaṉpaṭum uṇavākum. Itaṉai uṭal eṭai kūṭuvataṟkāṉa ārōkkiyamāṉa cila viṣayaṅkaḷukkākavum payaṉpaṭuttalām. Tiṉamum oru kai pātām paruppukaḷai uṇṇuvatāl, uṭaliṉ ceyalpāṭu pātukākkappaṭṭu, narampu tiṭamāka ceyalpaṭum.ஆளி விதை
ஆளி விதையில் அதிக அளவில் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்பமிலம் அடங்கியுள்ளது. இது உடல் ஆரோக்கியத்தை காத்து, உடலை சீரான முறையில் செயல்பட உதவும். எனவே தினமும் போதுமான அளவை ஆளி விதையை உணவில் சேர்த்துக் கொண்டால், உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்காமல் உடல் எடையை அதிகரிக்க உதவி புரியும்.
Āḷi vitai
Āḷi vitaiyil atika aḷavil mōṉōcāccurēṭṭaṭ koḻuppamilam aṭaṅkiyuḷḷatu. Itu uṭal ārōkkiyattai kāttu, uṭalai cīrāṉa muṟaiyil ceyalpaṭa utavum. Eṉavē tiṉamum pōtumāṉa aḷavai āḷi vitaiyai uṇavil cērttuk koṇṭāl, uṭal ārōkkiyam pātikkāmal uṭal eṭaiyai atikarikka utavi puriyum.முந்திரி
நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த ஒரு கை முந்திரி பருப்பை சாப்பிடுங்கள். அதிலுள்ள முக்கிய எண்ணெய்கள், உடல் எடையை அதிகரிக்கச் செய்யும். மேலும் அணுக்களின் அடுக்குகளில் உய்வூட்டி, சருமம் மென்மையானதாக வைத்துக் கொள்ள உதவும்.

Muntiri
Nalla uṭal ārōkkiyattai mēmpaṭutta oru kai muntiri paruppai cāppiṭuṅkaḷ. Atiluḷḷa mukkiya eṇṇeykaḷ, uṭal eṭaiyai atikarikkac ceyyum. Mēlum aṇukkaḷiṉ aṭukkukaḷil uyvūṭṭi, carumam meṉmaiyāṉatāka vaittuk koḷḷa utavum.வாழைப்பழம்
வேகமாக உடல் எடை அதிகரிக்க வேண்டுமானால், தினமும் இரண்டு அல்லது கூடுதல் வாழைப்பழங்களை சாப்பிட வேண்டும். வாழைப்பழங்களில் கலப்புச்சீனியும், பழவெல்லமும் சரியான கலவையில் உள்ளது. மேலும் கரையும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளும் உள்ளது. இது உடனடி சக்தியை அளிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உடல் எடை அதிகரிக்கவும் உதவி புரியும்.

Vāḻaippaḻam
Vēkamāka uṭal eṭai atikarikka vēṇṭumāṉāl, tiṉamum iraṇṭu allatu kūṭutal vāḻaippaḻaṅkaḷai cāppiṭa vēṇṭum. Vāḻaippaḻaṅkaḷil kalappuccīṉiyum, paḻavellamum cariyāṉa kalavaiyil uḷḷatu. Mēlum karaiyum kārpōhaiṭrēṭṭukaḷum uḷḷatu. Itu uṭaṉaṭi caktiyai aḷippatōṭu maṭṭumallāmal, uṭal eṭai atikarikkavum utavi puriyum.தேங்காய் பால்
தேங்காய் பாலில் அதிக அளவு டயட் எண்ணெய்கள் நிறைந்துள்ளது. மேலும் இது பலவகையான உணவு வகைகளுக்கு சுவையை கூட்டவும் பயன்படுகிறது. தேங்காய் பாலில் செய்த உணவில் அதிக கலோரிகள் இருக்கும். எனவே இதனை சாப்பிட்டால், உடல் எடையை அதிகரிக்கும்.

Tēṅkāy pāl
Tēṅkāy pālil atika aḷavu ṭayaṭ eṇṇeykaḷ niṟaintuḷḷatu. Mēlum itu palavakaiyāṉa uṇavu vakaikaḷukku cuvaiyai kūṭṭavum payaṉpaṭukiṟatu. Tēṅkāy pālil ceyta uṇavil atika kalōrikaḷ irukkum. Eṉavē itaṉai cāppiṭṭāl, uṭal eṭaiyai atikarikkum.
உலர் திராட்சை
உலர் திராட்சையில் 99 கலோரிகள் அடங்கியுள்ளது. ஒரு கை உலர் திராட்சையை சாப்பிட்டால், உடலில் ஆரோக்கியமான கலோரிகள் நிறையும். மேலும் நார்ச்சத்தும் தேங்கும். இது உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை குறைத்து, ஆரோக்கியமான கலோரிகளை அதிகரிக்கும். இதனால் வேகமாக உடல் எடை அதிகரிக்கும்.

Ular tirāṭcai
Ular tirāṭcaiyil 99 kalōrikaḷ aṭaṅkiyuḷḷatu. Oru kai ular tirāṭcaiyai cāppiṭṭāl, uṭalil ārōkkiyamāṉa kalōrikaḷ niṟaiyum. Mēlum nārccattum tēṅkum. Itu uṭalil uḷḷa keṭṭa koḻuppai kuṟaittu, ārōkkiyamāṉa kalōrikaḷai atikarikkum. Itaṉāl vēkamāka uṭal eṭai atikarikkum.


English Source: http://healthmeup.com/photogallery-healthy-living/top-25-foods-to-gain-weight/16004

Share your comments in Friends chat ->  http://Friendstamil.cbox.ws

Thanks

7 comments:


 1. I'm truly enjoying the design and mega888 apk download for android layout of your site. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

  ReplyDelete
 2. Give more information bro

  ReplyDelete
 3. We're looking for kidney donors in India or across Asia for the sum of $500,000.00 USD,CONTACT US NOW ON VIA EMAIL FOR MORE DETAILS.
  Email: healthc976@gmail.com
  Health Care Center
  Call or whatsapp +91 9945317569

  ReplyDelete