Flash News

Friends Tamil Chat

Search This Blog

Friday, 13 September 2013

உடல் வலிமைக்கு உடற்பயிற்சி அவசியம் - Physical exercise is necessary for body strength

உடல் வலிமைக்கு உடற்பயிற்சி அவசியம் - Physical exercise is necessary for body strength

உடல் வலிமைக்கு உடற்பயிற்சி அவசியம்


நிதானமாக உடற்பயிற்சியும், தியானப் பயிற்சியும் செய்து வந்தால், சர்க்கரை நோய், இதயநோய், மாரடைப்பு, இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம். 

அறிவிலும், ஆன்மீகத்திலும் மருத்துவத்திலும் சிறந்த நம் முன்னோர்கள் உடலுக்கும், உள்ளத்திற்கும் அவசியம் பயிற்சி தேவை என்பதை சொல்லவே தியானம், யோகா மற்றும் மலை ஏறுதல், பாதையாத்திரை என பல வழிமுறைகளைச் செல்லிவைத்தனர். 

அவர்களும் அதைக் கடைப் பிடித்து நீண்ட ஆயுளோடு வாழ்ந்தனர், விளையாட்டு, உடற்பயிற்சி என்பது ஏதோ ஒரு தேவையற்றது என்று பெற்றோர் நினைக்கின்றனர். படிப்பு ஒன்றே எல்லாவற்றையும் தந்து விடாது. நல்ல ஆரோக்கியமான உடல் இருந்தால்தானே நன்றாக படிக்கவும் முடியும். 

நோய்களின் தாக்கம் வந்த 45 வயதை கடந்தவர்கள்தான் யோகா, தியானம், உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள். குழந்தைகளுக்கு படிப்புடன் உடற்பயிற்சி செய்யச் சொல்லுங்கள். அப்போதுதான் திடகாத்திரமான பலமான இளைஞனாக உங்கள் குழந்தை வளருவார்கள். உடற்பயிற்சியில் பலவகைகள் உள்ளன. 

அவற்றில் நடைப்பயிற்சி, மெல்லோட்டம், நீச்சல், என பலவகை உண்டு. நடைப்பயிற்சி என்பது ஏதோ முதியவர்களுக்கு மட்டும் என்று எண்ணிவிடக் கூடாது. பள்ளி செல்லும் குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அவசியம் மேற்கொள்ள வேண்டிய பயிற்சியாகும். பொதுவாக நடைப்பயிற்சி செய்ய அதிகாலை நேரமே உகந்தது. 

காலை எழுந்தவுடன் காலைக் கடன்களை முடித்து, தண்ணீர் அருந்திவிட்டு, இறுக்கமில்லாத ஆடையை அணித்துகொண்டு நடப்பதுதான் நடைப்பயிற்சி. நடைப்பயிற்சி என்றவுடன் சிறிது தூரம் நடப்பது அல்ல. குறைந்தது 2 கி.மீ ஆவது நடக்க வேண்டும். 

கடற்கரையிலோ, சாலை ஓரங்களிலோ அல்லது பூங்காக்களைச் சுற்றியோ நடக்கலாம். நடக்கும்போது பேசிக்கொண்டோ, அரட்டை அடித்துக்கொண்டோ, பாட்டு கேட்டுக் கொண்டோ நடக்கக் கூடாது. மெதுவாகவும், அமைதியாகவும் கைகளை நன்கு வீசி மூச்சுக்காற்றை நன்கு உள்வாங்கி வெளியிட்டு நடக்க வேண்டும். 

நடை ஒரே சீராக இருக்க வேண்டும். நடந்து வந்தவுடன் சிறிது நேரம் குனிந்து, நிமிர்ந்து கைகளை பக்கவாட்டில் அசைத்து உடற்பயிற்சி செய்தல் வேண்டும்.

--------------------------------
Physical exercise is necessary for body strength

Be gentle exercise , meditation , if practiced , diabetes , heart , heart attack , blood pressure can prevent such diseases occur .
While our ancestors anmikattilum the best medicine for the body , necessary training needed to tell you that heart meditation , yoga , and mountain climbing , as pataiyattirai cellivaittanar several steps .
They took it to the shop and lived a long life , sports , fitness is not necessarily something that a parent thinks . One study does not get everything . Iruntaltane a healthy body can be read as well .
After age 45 , the impact of diseases katantavarkaltan yoga , meditation , exercise . Tell children to exercise with studies . Then your child will grow up healthy and strong young man . There are many ways to exercise .
In their walk , joggling , swimming , enjoy the variety . I thought that older people should not walk alone . All adults need to exercise to take a child to school . The optimal time for early morning walks to do .
Loans and the morning after waking up in the morning , drinking water , irukkamillata dress walks anittukontu happens . That is not going to walk a short distance . At least 2 km . M about to happen .
Katarkaraiyilo , road orankalilo or stroll around the gardens . Pecikkonto happens ,  chat , listening to music , with not happen . Slow , quiet and well- absorbed by the breath threw his hands to walk well .
Must be uniform style . After walking down a long , upright hand side of the exercise must be shaken .

---------------------------------


Uṭal valimaikku uṭaṟpayiṟci avaciyam 

Nitāṉamāka uṭaṟpayiṟciyum, tiyāṉap payiṟciyum ceytu vantāl, carkkarai nōy, itayanōy, māraṭaippu, iratta aḻuttam pōṉṟa nōykaḷ varāmal taṭukkalām. Aṟivilum, āṉmīkattilum maruttuvattilum ciṟanta nam muṉṉōrkaḷ uṭalukkum, uḷḷattiṟkum avaciyam payiṟci tēvai eṉpatai collavē tiyāṉam, yōkā maṟṟum malai ēṟutal, pātaiyāttirai eṉa pala vaḻimuṟaikaḷaic cellivaittaṉar. Avarkaḷum ataik kaṭaip piṭittu nīṇṭa āyuḷōṭu vāḻntaṉar, viḷaiyāṭṭu, uṭaṟpayiṟci eṉpatu ētō oru tēvaiyaṟṟatu eṉṟu peṟṟōr niṉaikkiṉṟaṉar. Paṭippu oṉṟē ellāvaṟṟaiyum tantu viṭātu. Nalla ārōkkiyamāṉa uṭal iruntāltāṉē naṉṟāka paṭikkavum muṭiyum. Nōykaḷiṉ tākkam vanta 45 vayatai kaṭantavarkaḷtāṉ yōkā, tiyāṉam, uṭaṟpayiṟci ceykiṟārkaḷ. Kuḻantaikaḷukku paṭippuṭaṉ uṭaṟpayiṟci ceyyac colluṅkaḷ. Appōtutāṉ tiṭakāttiramāṉa palamāṉa iḷaiñaṉāka uṅkaḷ kuḻantai vaḷaruvārkaḷ. Uṭaṟpayiṟciyil palavakaikaḷ uḷḷaṉa. Avaṟṟil naṭaippayiṟci, mellōṭṭam, nīccal, eṉa palavakai uṇṭu. Naṭaippayiṟci eṉpatu ētō mutiyavarkaḷukku maṭṭum eṉṟu eṇṇiviṭak kūṭātu. Paḷḷi cellum kuḻantai mutal periyavarkaḷ varai aṉaivarum avaciyam mēṟkoḷḷa vēṇṭiya payiṟciyākum. Potuvāka naṭaippayiṟci ceyya atikālai nēramē ukantatu. Kālai eḻuntavuṭaṉ kālaik kaṭaṉkaḷai muṭittu, taṇṇīr aruntiviṭṭu, iṟukkamillāta āṭaiyai aṇittukoṇṭu naṭappatutāṉ naṭaippayiṟci. Naṭaippayiṟci eṉṟavuṭaṉ ciṟitu tūram naṭappatu alla. Kuṟaintatu 2 ki.Mī āvatu naṭakka vēṇṭum. Kaṭaṟkaraiyilō, cālai ōraṅkaḷilō allatu pūṅkākkaḷaic cuṟṟiyō naṭakkalām. Naṭakkumpōtu pēcikkoṇṭō, araṭṭai aṭittukkoṇṭō, pāṭṭu kēṭṭuk koṇṭō naṭakkak kūṭātu. Metuvākavum, amaitiyākavum kaikaḷai naṉku vīci mūccukkāṟṟai naṉku uḷvāṅki veḷiyiṭṭu naṭakka vēṇṭum. Naṭai orē cīrāka irukka vēṇṭum. Naṭantu vantavuṭaṉ ciṟitu nēram kuṉintu, nimirntu kaikaḷai pakkavāṭṭil acaittu uṭaṟpayiṟci ceytal vēṇṭum.

------------------------------------
Thanks
Share your comments : http://FriendsTamil.cbox.ws
For more health tips    : http://NanbanTamil.blogspot.com

No comments:

Post a Comment